We weten het, maar toch noodzakelijk voor een goed verloop van het evenement.

Bij overtreding van de regels volgt er een waarschuwing of verwijdering, eventueel met melding bij de Politie.

Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.

Alle bezoekers zijn verplicht zich aan de huisregels te houden. Men dient de aanwijzingen van de beveiliging, organisatie en haar medewerkers ten alle tijden op te volgen.

Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/ of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.

Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnames waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen.

Op het festival geldt een ZERO TOLERANCE beleid. Dit houdt in dat u gefouilleerd kan worden door de beveiliging.

Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. De organisatie en haar medewerkers mogen altijd vragen naar een geldig legitimatiebewijs.

Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

(Brom) fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Als hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig of de fiets worden verwijderd. Ook zijn ze niet toegestaan op het evenemententerrein.

Geen agressie, dronkenschap, ongewenst gedrag, racisme, diefstal, vernieling en ongewenste intimiteiten.

Het is verboden om podia, tenten, hekken of andere objecten van het terrein te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/ of objecten van het evenement mee te nemen.

Het is niet toegestaan, i.v.m. uw eigen veiligheid, dicht langs de waterkant te lopen of te zitten. Ook roken in tenten en andere overdekte objecten is niet toegestaan.

NIET TOEGESTAAN op het terrein:

Eigen etenswaar en drinken;

Drugs, lachgas en/ of sterke drank;

Glas, blik, scherpe en gevaarlijke voorwerpen;

Vuurwerk en (vuur-)wapens;

Wildplassen.

Gevonden of verloren voorwerpen kunnen bij de organisatie worden afgegeven.

Toegang tot het terrein kan zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

Het is niet toegestaan commerciële activiteiten uit te oefenen op het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

Mochten er vragen, klachten of opmerkingen zijn, dan kun je contact opnemen met de organisatie.

Meldpunt voedselvergiftiging:

Bar bij het podium en via de mail: info@noordparkfestival.nl